دستور زبان5و6

سلام.
قسمتهای یک جمله و یا عنوان بهتر: اقسام کلمه در زبان کره ای.
اقسام کلمه در یک جمله نوعی از طبقه بندی لغات از لحاظ عمومیت آنها در علم گرامری و یا دستور زبان می باشند.در این زبان 9 نوع کلمه که ممکن است در یک جمله بکار گرفته شوند وجود دارد: اسم ، ضمیر ، عدد، فعل، صفت، لفظ الحاقی بدون تکیه ( ویا به تعبیری : نشانه ها) ، توصیف کننده ، قید و حرف ندایی.
در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:

1. اسم : در زبان کره ای اسامی سه نوع هستند :
الف) اسامی با قاعده – نام یک جسم و یا منظره و یا حتی یک محل
مثال: 하늘, 땅, 냉장고, 꽃،음악
ب) اسامی خاص – نام یک شخص خاص و یا یک مکان خاص
مثال: 이순신, 삼성, 코카콜라, 한국, 미국, 보스턴
ج) اسامی غیر مستقل – اسمی که نمی تواند بدون یک اسم و یا توصیف کننده بعدی استفاده شود.
مثال: 녘, 지, 때문, 만큼것, 데, 바, 듯, 체, 수,
و نیز تمامی واحدها (حروف شمارنده) : (개, 분, 마리,초, 잔, 대, 채, 켤레, …..)

2. ضمیر: کلماتی هستند که بر اسمها دلالت و یا جایگزین آنها می شوند. ضمایر هم در سه دسته طبقه بندی می شوند:
الف) ضمایر شخصی: بر اول ، دوم و سوم شخص دلالت می کنند.
مثال: 너, 당신, 그대, 너희, 나, 우리, 저희،이분, 저분, 그분
ب) ضمایر اشاره : به یک شئ و یا یک جهت (سو) دلالت می کنند.
مثال: 이것, 저것, 그것,여기, 저기, 거기
ج) ضمایر پرسشی: بر فاعل های پرسشی دلالت می کنند
مثال: 누구, 언제, 어디, 무엇

3. عدد
4. فعل
5.صفت
( که فکر نمی کنم نیازی به معرفی داشته باشند.)

6. توصیف کننده: کلماتی هستند که بعد از اعداد ، اسامی و ضمایر می آیند و باعث تغییر در این سه عنصر می شوند.
مانند: 새 노래

7. نشانه ها (الفاظ فاقد تکیه) :
این نشانه ها به منظور ساخت ترکیبات مختلف جملات، تقریبا به تمامی کلمات متصل می شوند. اینها تنها نشانه هایی هستند که بدون فاصله و فضای خالی به کلمه ی بعد از خود می چسبند.

8. قید : کلماتی هستند که بعد از آنها افعال و صفات قرار می گیرند که یا باعث تغییر در این دو عنصر و یا باعث تغییر در کل جمله می شوند. مانند:
아주 예쁜 꽃, 열심히 뛴다

9. حرف ندا: کلماتی هستند که بطورحسی بیان می شوند و همواره نشان دهنده ی احساسات هستند و در جمله بطور جداگانه و مستقلی استفاده می شوند: مانند:
آخ ، آهای ، آه ، هی ، وای و ......
امیدوارم که خوب تمرین کنید و بازم به این سایت  سر بزنید چون می خوام مطالب جدید تری توش بذارم.بای بای

8 سال پیش