آیا می دانید چرت و پرت گفتن انسان را غمگین و افسرده می‌کند!

جامعه > سلامت  -  دانشمندان متوجه شدند یک گفتگوی عمیق و پرمعنی می‌تواند میزان شادی شما را افزایش داده و در عوض گفتگوهای سطحی و کم‌مایه باعث افسردگی شما شود.

دانشمندان متوجه شدند یک گفتگوی عمیق و پرمعنی می‌تواند میزان شادی شما را افزایش داده و در عوض گفتگوهای سطحی و کم‌مایه باعث افسردگی شما شود.
تعدادی از روانشناسان مطالعاتی را انجام دادند تا متوجه شوند که آیا نوع حرف زدن انسان‌ها می‌تواند در شادی یا افسردگی آن‌ها نقش داشته باشد یا خیر.
به همین دلیل این محققان دستگاه‌های پخش صدا را به تعدادی از داوطلبان دادند تا مکالمات روزانه آن‌ها با همکاران و دیگر دوستانشان را ضبط کنند.
سپس محققان به این صداهای ضبط شده گوش دادند و آن‌ها را از لحاظ مکالمات کوتاه سطحی و مکالمات پرمعنی و عمیق تقسیم بندی کردند.
هم‌چنین از داوطلبان ارزیابی‌هایی راجع به سلامت روحی و جسمی و هم‌چنین تست‌های شخصیت به عمل آمد.
دانشمندان بعد از انجام این تحقیقات به نتایج شگفت انگیزی دست پیدا کردند.آن‌ها متوجه شدند هرچه انسان‌ها زمان کم‌تری را در تنهایی به سر ببرند و بیش‌تر با دیگران صحبت کنند میزان سلامت عمومی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند به طوری که شادترین افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده بودند اشخاصی بودند که 25 درصد کم‌تر به تنهایی به سر برده و 70 درصد بیش‌تر نسبت یه غمگین‌ترین داوطلبان اقدام به صحبت کردن با دیگران کردند.
اما محققان زمانی که متوجه شدند نوع حرف زدن انسان‌ها هم می‌تواند در شادی یا غم آن‌ها موثر باشد بسیار شگفت زده شدند.
دانشمندان متوجه شدند افراد شاد دو برابر افراد غمگین گفتگوهای پرمعنی و عمیق با دوستان یا همکاران خود دارند و یک سوم کم‌تر از افراد غمگین وقت خود را صرف گفتگوهای بی ارزش و کوتاه مدت می‌کنند.
ماتیاس مهل استادیار روانشاسی دانشگاه آریزونا در این باره گفت : این تحقیقات نشان می‌دهد که زندگی شاد یعنی برقراری ارتباطات عمیق و پرمعنی با دیگران.
محققان به این نتیجه رسیدند که گفتگوهای عمیق قابلیت‌های بسیاری برای شاد کردن انسان‌ها دارد.

8 سال پیش