علائم اختصاری چت

توی چت هم یه سری علائم اختصاری وجود داره که مخفف یک کلمه یا حتی یه جمله است.فکر کردم بدردتون بخوره  پس تو وبلاگم نوشتمشون.  امیدوارم بدردتون بخوره.  لبخند

 

ASL سن،جنسیت،کشور                           CU میبینمت

IDK نمیدانم                                              LMA دست از سرم بردار

IDKY شما را نمیشناسم                         CU2 به امید دیدار

IDGI متوجه نشدم                                   Q سوال

IDTS من اینطور فکر نمیکنم                    POB صندوق پستی

CUL بعدا میبینمت                                    PITA بسیار مزاحم

QSL پاسخ                                                PHI درجه دکترا

Pi عکس                                                  BE لیسانس مهندسی

Pls _ Plz _ please لطفا                         BS لیسانس علوم

K _ okay خوبه                                       ISP سرویس دهنده  .

8 سال پیش