لاست lost

قالب درام
تخیلی
مجموعه تلویزیونی بازیگران نوین اندروز
متیو فاکس
مایکل امرسون
جاش هالووی
مگی گریس کشور آمریکا زبان(ها) انگلیسی تولید مدت هر قسمت ۴۲ دقیقه پخش کننده کانال اصلی ای بی سی

8 سال پیش