چگونه با مثبت اندیسی مشکلاتمان را حل کنیم و درست تصمیم گیری کنیم؟

   بر حــــــــال متمــــــــــــــرکــــــــــز شــــــــــویــــــــد.

       در همین لحظه چه مشکلی دارید ؟

      پاسخی نمی شنوم - زیرا امکان ندارد در حالی که توجه شما به طور

     کامل بر حال است مشکلی داشته باشید . باید یا وضعیت موجود را  -

     پذیرفت و یا به آن رسیدگی کرد . چرا آن را به مشکل تبدیل کنیم ؟

        اما ذهن نا آگاهانه عاشق مشکلات است - زیرا مسایل به گونه ای

                               به شما هویت می دهند .

       وجود مشکل به این معناست که شما در ذهن خود درباره وضعیتی 

   فکر می کنید - بی آن که به راستی بخواهید - یا این امکان وجود  باشد

   که در این باره کاری انجام دهید . در نتیجه به نا خودآگاه آن وضعیت را به

   صورت جزیی از خود در می آورید .

    شما چنان تحت تاثیر وضعیت زندگی خود قرار می گیرید که حس زندگی

  حس بـــــــــــــــودن را از دست می دهید - یا به جای آن که توجه خود را به 

  آن کاری که اکنون می توانید انجام دهید معطوف بدارید - دیوانه وار بار صدها

  کار ی را که شاید باید در آینده انجام بدهید - با خود حمل می کنید .

           هنگامی که مشکلی ایجاد می کنید - درد به وجود می آورید .

     فقط به یک انتخاب ساده نیاز است - تصمیم ساده که (( دیگر در هیچ   -

   شرایطی برای خودم درد و رنج ایجاد نمی کنم - دیگر مساله نمی سازم.))

/ 1 نظر / 7 بازدید
یک نفر

سلام.من از یک توهم ترس دارم.ترس از این دارم که مبادا در من ناتوانی جنسی ایجاد شده...هنوز در این باره با خانواده خودم صحبت نکردم اما با مشاورم چرا.مشاورم میگه قابل درمان هست اما من هنوز کمی میترسم.به نظرتون من باید چی کار کنم؟! تو رو جون هرکی دوست دارید جواب بدید.