این فیلم در باره دو دختر و پسر هستش که سعی میکنن جنس مخالف رو با کلک گول بزنن و تیغش بزنن . از روی اتفاق این دو عاشق هم میشن و توی رابطه خودشونم از این کلک ها زیاد این کلک ها زیاد استفاده می کنند .این فیلم: کمدی عشقی