این   سریال ادامه سریال افسانه جومونگ می باشد که در آن یوری (فرزند جومونگ) شاه گوگوریو است و در هنگام تولد سومین پسرش ، ساحره به او میگوید پسرت باعث نابودی گوگوریو می شود و باید او را بکشی ، یوری هم موافقت میکند و او را می کشند . اما این ظاهر ماجرا بود ، یوری فرزند خود را که موهیول نام دارد را به غاری که  (جومونگ) در آن دفن است می برد...   من توصیه می کنم حتما" این فیلم رو بخرید