افعال بی قاعده : مثل زبان انگلیسی اما با کمی تفاوت در زبان کره ای تعدادی ازافعال هستند که وقتی اونها رو با پسوندهای مختلف ترکیب می کنن دچار یه سری تغییر میشند که امروز قصد دارم همه ی اونها رو براتون بگم. سعی کنید خوب یادشون بگیرید چون خیلی خیلی مهم اند.
قبل از آن بهتر است با یک کلمه و یا فعل با قاعده آشنا شویم: یک فعل با قاعده فعلی است که یا اصلاً قسمت تنه و پسوند در آن تغییری نمی کند و یا اینکه در موقع صرف فعل ، این دو قسمت در یک پدیده ی صوتی طبیعی دچار تغییر می شوند. اما یک کلمه و یا فعل بی قاعده ، یک فعلی است که قسمتهای تنه و پسوند آن در زمان صرف کردن ، بطور بی قاعده ای تغییر می کنند. (فقط دقت کنید که این تغییرات هم در نحوه ی نوشتن و هم در نحوه ی تلفظ اعمال می شوند.)
این تغییرات شامل چند مرحله و بخش می شوند.
A. انواع افعال با قاعده:
الف) صرف بدون تغییر فعل: که هیچ تغییری در مراحل صرف فعل صورت نمی پذیرد. مثال:
(فعل: خوردن) ...... ،먹다 »먹고,먹지,먹으니,먹어서,먹을까,먹젊?니다
(فعل اسنادی: بودن) ...... ،이다 »이고,이지,이니,이어서,일까,입니다

ب) حذف حرف ㄹ
تمامی کلماتی که قسمت تنه ی آنها با این حرف پایان می پذیرد ، اگر با یکی از اصوات ㄴ,ㅂ,ㄹ,ㅅ,오از یک پسوند برخورد کنند ، حرف ㄹ آنها حذف می گردد. مثال:
----» 날«날다(تنه) +ㅂ니다(پسوند) » 납니다 (فعل : پرواز کردن)
----» 길«길다(تنه) +ㅂ니다(پسوند) » 깁니다 (صفت : دراز ، بلند)
نکته: یه وقت فکر نکنید که معنی کلمه ی깁니다 میشه: دراز ، بلند ، این معنی هایی که در انتها اومده اند معنی کلمه ی اولی (سمت راست) هستند که آخر عبارت نوشته شده اند.
نکته: اون فلشها هم جهت خوندن رو نشون می دند.

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
널다, 놀다, 달다, 덜다, 돌다, 멀다, 물다, 밀다, و...

پ) حذف صدای 으
تمامی کلماتی که قسمت تنه ی آنها با صدای으 پایان می پذیرد ، زمانی که با یکی از صداهای 아/어 از یک پسوند برخورد کنند ، حرف ㅡ آنها حذف می گردد. این قاعده در مورد افعال بی قاعده ی دارای صدای르 (که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد) بکار برده نمی گردد. مثال:
----» 쓰«쓰다(تنه) +어(پسوند) » 이어 (فعل : نوشتن)
----» 따르«따르다(تنه) +어(پسوند) » 이어 (فعل : دنبال کردن)

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
가쁘다, 기쁘다, 끄다, 나쁘다, 다다르다, 들르다, 따르다, 뜨다,و...

B. انواع افعال بی قاعده:
1. تغییر در تنه ی افعال بی قاعده.
الف-- صرف بی قاعده ی حرف ㅅ
یک فعل دارای حرف ㅅ ، زمانی که با یک مصوت عمده و مهمی از یک پسوند برخورد کند، حرف آن حذف می گردد. مثال:
----» 잇«잇다(تنه) +어(پسوند) » 이어 (فعل : متصل کردن)
----» 긋«긋다(تنه) +어(پسوند) » 그어 (فعل: خط کشیدن)

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
붓다, 젓다, 짓다
و افعالی که در این دسته قرار نمی گیرند:
웃다(خندیدن), 빼앗다(ربودن), 씻다(شستن)

ب -- صرف بی قاعده ی حرف ㄷ
یک فعل دارای حرف ㄷ ، زمانی که با یک مصوت عمده و مهمی از یک پسوند برخورد کند، حرفㄷ آن به حرف ㄹ تغییر می کند.مثال:
----» 듣«듣다(تنه) +어(پسوند) » 들어 (فعل: گوش دادن)
----» 걷«걷다(تنه) +어(پسوند) » 걸어 (فعل: پیاده روی کردن)

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
긷다, 깨닫다, 묻다(پرسیدن), 싣다
و افعالی که در این دسته قرار نمی گیرند:
묻다(دفن کردن), 얻다(سود بردن), 쏟다(ریختن ، پاشیدن)

پ -- صرف بی قاعده ی حرف ㅂ
یک فعل دارای حرف ㅂ ، زمانی که با یک مصوت عمده و مهمی از یک پسوند برخورد کند، حرف ㅂ آن به 오 و یا 우 تغییر می کند.مثال:
----» 굽«굽다(تنه) +어(پسوند) » 구워 (فعل: سرخ کردن، کباب کردن)
----» 눕«눕다(تنه) +어(پسوند) » 누워 (فعل: خوابیدن، دراز کشیدن)

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
가볍다, 가엽다, 덥다, 뜨겁다, 맵다, 무겁다, 밉다, 반갑다,
و افعالی که در این دسته قرار نمی گیرند:
씹다(جویدن), 잡다(ربودن), 좁다(محدود کردن، باریک کردن)

پ -- صرف بی قاعده ی صدای르
مصوت ㅡ در سیلاب 르 زمانی که با یک مصوت دیگر از پسوندی برخورد کند، به حرف ㄹ تبدیل می گردد که نتیجه ی آن آمدن دو حرف ㄹ متوالی در فعل می شود. مثال:
----» 오르«오르다(تنه) +아(پسوند) » 올라 (فعل: بالا رفتن)
----» 다르«다르다(تنه) +아(پسوند) » 달라 (صفت: متفاوت)

و اما چند فعل دیگر با این خاصیت:
가르다, 거르다, 고르다, 나르다, 누르다(فشار دادن), 마르다, 머무르다, 모르다,

ت -- صرف بی قاعده ی صدای우
مصوت ㅜ در انتهای تنه ی فعل، زمانی که با پسوند 어 برخورد کند، حذف می گردد. برای این مورد فقط یک فعل وجود دارد:
----» 푸«푸다(تنه) +어(پسوند امری) » 퍼 (فعل: کندن، درآوردن)

2. تغییر در پسوند افعال بی قاعده.
الف-- صرف بی قاعده ی صدای 러
افعالی که با صدای 르 پایان می یابند در زمان برخورد با پسوند어 ،صدای 어 به صدای 러 تبدیل می گردد. برای این مورد فقط 3 نوع فعل وجود دارد.

----» 이르«이르다(تنه) +어(پسوند) » 이르러 (فعل: رسیدن به ، نائل شدن به)
----» 누르«누르다(تنه) +어(پسوند) » 누르러 (صفت: مایل به زردی)
----» 푸르«이르다(تنه) +어(پسوند) » 푸르러 (صفت: آبی)
و افعالی که در این دسته قرار نمی گیرند:
누르다(فشار دادن), 이르다(زود بودن، فاش کردن)

ب-- صرف بی قاعده ی صدای 거라
در تمامی افعالی که با صدای ㅏ پایان می پذیرند، برای گفتن حالت امری آنها با پسوند 어라 ، تغییر روبرو صورت می گیرد: 어라 -----» 거라
مثال:
----» 가«가다(تنه) +어라(پسوند امری) » 가거라 (فعل: رفتن)
----» 자«자다(تنه) +어라(پسوند امری) » 자거라 (فعل: خوابیدن)

پ – صرف بی قاعده ی صدای 너라
در این حالت هم تغییر روبرو صورت می پذیرد: 어라 -----» 너라
مثال:
----» 오«오다(تنه) +어라(پسوند امری) » 오너라 (فعل: آمدن)

3. تغییر در پسوند و تنه (هردو) افعال بی قاعده.
-- صرف بی قاعده حرف ㅎ
الف) حرف ㅎ در قسمت تنه ی فعل، زمانی که با پسوندی که با حرف ㄴ آغاز می شود ، برخورد کند، خذف می گردد. مثال:
----» 파랗«파랗다(تنه) +ㄴ(پسوند) » 파란 (صفت: آبی)
----» 하얗«하얗다(تنه) +ㄴ(پسوند) » 하얀 (صفت: سفید)

ب) و اگر فعل با پسوند های 아/어 نیز برخورد کند، آن پسوند ها به پسوند 애 تغییر می یابند. مثال:
----» 파랗«파랗다(تنه) +아(پسوند) » 파래 (صفت: آبی)
----» 하얗«하얗다(تنه) +아(پسوند) » 하얘 (صفت: سفید)

این قسمت هم تمام شد. حالا سعی کنید یکی از پسوند های 어/아 رو بعد از قسمت تنه ی یک فعل یا کلمه قرار بدید. اگه تغییری در تنه و یا پسوند اون صورت نپذیرفت ، اون کلمه از نوع با قاعده است . اما اگه تغییری در این دو قسمت ایجاد شد ، آن کلمه یا فعل بی قاعده می باشد . ( البته به جز مواردی که حرف ㅡ حذف میشه.) -- این یه قاعده ی کلی برای تشخیص افعال با قاعده و بی قاعده است.


سلام.
قسمتهای یک جمله و یا عنوان بهتر: اقسام کلمه در زبان کره ای.
اقسام کلمه در یک جمله نوعی از طبقه بندی لغات از لحاظ عمومیت آنها در علم گرامری و یا دستور زبان می باشند.در این زبان 9 نوع کلمه که ممکن است در یک جمله بکار گرفته شوند وجود دارد: اسم ، ضمیر ، عدد، فعل، صفت، لفظ الحاقی بدون تکیه ( ویا به تعبیری : نشانه ها) ، توصیف کننده ، قید و حرف ندایی.
در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:

1. اسم : در زبان کره ای اسامی سه نوع هستند :
الف) اسامی با قاعده – نام یک جسم و یا منظره و یا حتی یک محل
مثال: 하늘, 땅, 냉장고, 꽃،음악
ب) اسامی خاص – نام یک شخص خاص و یا یک مکان خاص
مثال: 이순신, 삼성, 코카콜라, 한국, 미국, 보스턴
ج) اسامی غیر مستقل – اسمی که نمی تواند بدون یک اسم و یا توصیف کننده بعدی استفاده شود.
مثال: 녘, 지, 때문, 만큼것, 데, 바, 듯, 체, 수,
و نیز تمامی واحدها (حروف شمارنده) : (개, 분, 마리,초, 잔, 대, 채, 켤레, …..)

2. ضمیر: کلماتی هستند که بر اسمها دلالت و یا جایگزین آنها می شوند. ضمایر هم در سه دسته طبقه بندی می شوند:
الف) ضمایر شخصی: بر اول ، دوم و سوم شخص دلالت می کنند.
مثال: 너, 당신, 그대, 너희, 나, 우리, 저희،이분, 저분, 그분
ب) ضمایر اشاره : به یک شئ و یا یک جهت (سو) دلالت می کنند.
مثال: 이것, 저것, 그것,여기, 저기, 거기
ج) ضمایر پرسشی: بر فاعل های پرسشی دلالت می کنند
مثال: 누구, 언제, 어디, 무엇

3. عدد
4. فعل
5.صفت
( که فکر نمی کنم نیازی به معرفی داشته باشند.)

6. توصیف کننده: کلماتی هستند که بعد از اعداد ، اسامی و ضمایر می آیند و باعث تغییر در این سه عنصر می شوند.
مانند: 새 노래

7. نشانه ها (الفاظ فاقد تکیه) :
این نشانه ها به منظور ساخت ترکیبات مختلف جملات، تقریبا به تمامی کلمات متصل می شوند. اینها تنها نشانه هایی هستند که بدون فاصله و فضای خالی به کلمه ی بعد از خود می چسبند.

8. قید : کلماتی هستند که بعد از آنها افعال و صفات قرار می گیرند که یا باعث تغییر در این دو عنصر و یا باعث تغییر در کل جمله می شوند. مانند:
아주 예쁜 꽃, 열심히 뛴다

9. حرف ندا: کلماتی هستند که بطورحسی بیان می شوند و همواره نشان دهنده ی احساسات هستند و در جمله بطور جداگانه و مستقلی استفاده می شوند: مانند:
آخ ، آهای ، آه ، هی ، وای و ......
امیدوارم که خوب تمرین کنید و بازم به این سایت  سر بزنید چون می خوام مطالب جدید تری توش بذارم.بای بای