نمیدونم که این خبر راسته یا نه ولی فکر می کنم که درسته.

راستش همین چند وقت پیشا شنیدم که کارتون میگ میگ داره به پایان کارش نزدیک میشه وقراره که کمپانی ای که اون رو ساخته قسمتی رو طراحی کنه که میگ میگ می میره.

آره درسته قراره آقا گرگه میگ میگ رو بخوره...گریه

آخه چرا؟...مگه توی کارتون هم مرگ وجود داره؟...حالا اگه میخواین دلیلش رو بدونید برید به ادامه ی مطلب


به دستور دیوید بکام  ..

ولی چرا این کار رو کرده؟چون بچه اش شبا کابوس میگ میگ رو می دیده و اون برای این که به این کابوس ها خاتمه بده به کمپانی ای که این کارتون محبوب را ساخته است میلیون ها دلار داده است تا به عمر این کارتون و کابوس های بجه اش پایان بخشند 

واقا" چه بچه ی لوسی...قهر

بابا داشتیم با این کارتون حال می کردیم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعصبانی