جهت دانلود نرم افزار ذکر بر روی ذکر 0.7.1 (نسخه ویندوز)  کلیک کنید