روز دوشنبه ساعت ۲۰ ماموران پلیس در چهارراه استانبول تهران، با متوقف کردن یک موتورسوار، موتور وی را توقیف کردند اما داستان در اینجا و مانند بسیاری از توقیف موتورها ختم نشد.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاین، صاحب موتور بعد از دقایقی التماس و تلاش برای عدم توقیف موتورش، روی خودروی مخصوص حمل موتورهای توقیفی رفت و در اقدامی سریع،موتورش را آتش زد.
با آتش گرفتن موتور، نظم عبور و مرور در چهارراه استانبول به هم خورد

موتورسوار مزبور گفت: به پلیس گفته بودم که اگر موتورش را توقیف کنند آن را آتش می زند.