( با دو کیفیت متفاوت + فرمت 3gp + wmv)

 
رکورد جهانی رقص روی یخ اسپین