دیدار بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان دنیا در ترکیه باعث ثبت صحنه های جالب و دیدنی شد .
به گزارش واحد مرکزی خبر، بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان دنیا برای درمیان گذاشتن تجارب اختصاصی خود در ترکیه با یکدیگر دیدار کردند .
سلطان کوسن که ترک تبار است روز پنج شنبه در شهر استانبول ترکیه از کوتاه قدترین مرد دنیا که یک فرد چینی است استقبال کرد .
سلطان کوسن که دو متر و 46 سانتی متر قد دارد رسما بلند قدترین مرد دنیا لقب گرفته است.
در مقابل وی پینگ پینگ چینی تبار قرار دارد که تنها 74 سانتی متر قد دارد .
این دو در استانبول ترکیه در نمایشی که کتاب جهانی گینس سازماندهی کرده بود دیدار کردند .
بلند قد ترین مرد دنیا در سال 2008 بعد از آنکه تومورعامل رشد خود را دریک عمل جراحی برداشته بود دیگر رشد نکرد .
وی درسال 2009 بلند قدترین مرد دنیا لقب گرفت .
سلطان کوسن درباره دیدار با کوتاه قد ترین فرد دنیا گفت: من از اینکه بلند قدترین مرد دنیا در کنار کوتاه قدترین مرد دنیا ایستاده است بسیار هیجانی شدم.
هی پینگ پینگ نیز که کوتاه قدترین مرد دنیا است گفت: من بسیار خوشحالم و بسیار هیجان زده شده ام.
نخستین کتاب سالانه رکوردهای گینِس در سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج چاپ شد. این کتاب اکنون در بیش از یکصد کشور به 25 زبان چاپ می شود.