نام : شاهرخ

نام خانوادگی : استخری

متولد : 1359

.................................

شاهرخ استخری جوان بسیار مستعد و 29 ساله ای که به تازگی وارد عرصه ی هنر و بازیگری شده و به گفته ی خودش الف بای بازیگری رو خیلی خوب و نزد اساتید بزرگی اموخته..........جوانی با انگیزه دوست داشتنی و مودب که از گفت و گو با او بسیار لذت بردیم..............