ویندوز 7 کامل و عالی آموزش راهنمای ویندوز 7
نوشته آقای آرمین ایمانی دانشجوی کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
از کاربران
آریا که این کتاب را برای انتشار در سایت خودشون ارسال فرمودند

هفت جدیدترین سیستم عامل شرکت مایکروسافت است . اگر شما به دنبال یک مرجع برای نصب و استفاده از این محصول هستید کتاب فوق می‌ تواند مرجع خوبی برای شروع باشد .
در این کتاب قابلیت هزاران تغییر بر اساس میل شما وجود دارد که قادر به انجام آن هستید ولی در این کتاب به مهمترین خصوصیات آن خواهیم پرداخت .

پیشنهاد دانلود کتابخانه آریا برای تمامی عزیزانی که از این سیستم عامل استفاده میکنند